Mexiko, Mexiko! | Kinderkonzert | Foto: Marco Rank